Fagnytt

HLF Rehabilitering har som mål å ha høy kvalitet i alle våre tilbud. Videre har vi til enhver tid fokus på å utvikle nye tjenester og tilbud til personer med hørselsutfordringer. Dette gjør vi ved å følge nøye med på den faglige utvikling som skjer på fagfeltet, i rehabilitering og forskning innen hørselsområdet. Våre ansatte har tverrfaglig kompetanse som til sammen ivaretar ulike sider ved hørselsutfordringer. Virksomheten er praksisnær og er en sentral aktør innen hørselsfagfeltet. I tillegg har vi tette bånd til HLF med nærhet til verdifull brukerkompetanse.

Fagråd ved HLF Rehabilitering as

Virksomhetens fagråd skal sikre høy kvalitet på det faglige innholdet i alle våre tjenester. Videre støtte fagutvikling og samarbeid i fagmiljøene på tvers av enheter og team. Vi samarbeider i stor grad med andre virksomheter innen det hørselsfaglige fagområdet og ser på dette som en mulighet for innovasjon og bedring av tjenestetilbud innen hørselsomsorgen. Ta gjerne kontakt med oss for samarbeid!

Utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid ved HLF Rehabilitering skjer i hovedsak ved prosjektvirksomhet. Vi har i en årrekke, gjennom en mengde prosjekter, utviklet nye hørselsfaglige tjenester som har bidratt til en enklere hverdag for personer med hørselsutfordringer. En stor del av prosjektene mottar finansiering fra Stiftelsen Dam. Dersom du har forslag til en prosjektidé, ta gjerne kontakt med prosjektansvarlig Johanne Fossen (johanne.fossen@hlfbriskeby.no) for en prat!

Vår søkeinstitusjon til Stiftelsen Dam er HLF. Du finner oversikt over alle HLFs prosjekter her (ekstern). I tillegg får du en oversikt over sentrale prosjekt som er gjennomført av HLF Rehabilitering de siste år her:

Prosjekter 2023

Typebot – tekst alt. Alltid.

Typebot er et kommende program for automatisk teksting som utvikles i regi av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. Mer om prosjektet finner du her Typebot (ekstern).

Slik hører jeg

Kortfilm av, med og for ungdom med nedsatt hørsel, for å motivere til å informere sine omgivelser om eget hørselstap. Mer om prosjektet finner du her: Slik hører jeg (ekstern).

Tenk fremover!

Utvikling av elevkurs om livsmestring for ungdom med nedsatt hørsel. Mer om prosjektet finner du her: Tenk fremover! (ekstern). Artikkel: Elevkurs gir livsmestring (ekstern).

Se på meg!

Bedring av opplæringssituasjonen til barn og unge gjennom løsningsorienterte informasjonsfilmer. Mer om prosjektet finner du her: Se på meg (ekstern).

Prosjekter 2022

SmartHØRSEL

App til smarttelefon med brukervennlig veiledning i bruk og stell av høreapparater. Mer om prosjektet finner du her: SmartHØRSEL (ekstern).

Prosjekter 2021

PPO

Digitalisering av pasient- og pårørendeopplæringen innen hørsel ved Lovisenberg diakonale sykehus. Mer om prosjektet finner du her: Pasient- og pårørendeopplæring hørsel (ekstern).

Hør godt i digitale møter

Utvikling av informasjonsfilmer og brosjyre om tilrettelegging i digitale møter for personer med nedsatt hørsel.
Film om å høre godt i digitale møter, del 1: tiltak (Youtube)
Film om å høre godt i digitale møter, del 2: hjelpemidler (Youtube)
Les mer her: Bedre digitale møter (ekstern)

Du kan også laste ned vår brosjyre her.

Tinnitus mestringskurs for unge

Utviklet av mestringskurs som ruster unge til å mestre hverdagen med tinnitus bedre. Mer om prosjektet finner du her: Tinnituskurs (ekstern).

Prosjekter 2020

Ikke rop!

Informasjonskampanje for økt sosial deltakelse blant eldre med hørselstap. Mer om prosjektet finner du her: Ikke rop! (ekstern). Artikkel: Pårørende skal hjelpe eldre ut av isolasjon (ekstern).

Brisk

Utvikling av programvare som sikrer bedre kvalitet på skrivetolkingen. Mer om prosjektet finner du her: Brisk (ekstern).

Min hørsel

Bruk av metoden Digitale fortellinger for å gi ungdommer med hørselstap muligheten til å bruke egen fortellerstemme i korte multimediefortellinger. Mer om prosjektet finner du her: Min hørsel (ekstern).

Prosjekter 2019

Tinnitus – riktig fokus

App til bruk for fokusert avspenning og oppmerksomhetstrening. Mer om prosjektet finner du her: Tinnitus – riktig fokus (ekstern). Artikkel: Ny app for de som sliter med tinnitus (ekstern).Dette skyldes som regel at din Mac kun har tillatelse til å laste ned apper fra App Store.
For å gi Zoom tillatelse til å installere seg på din Mac, gjør følgende:

 1. Trykk på eple-ikonet til venstre for Finder oppe i verktøylinja
 2. Trykk på Systemvalg (System Preferences)
 3. Gå til Sikkerhet og personvern (Security & Privacy)
 4. Trykk på lås-ikonet for å gjøre endringer
 5. Under «Tillat programmer lastet ned fra:», sørg for at «App Store og identifiserte utviklere» er valgt

Først bør du sikre at du har valgt riktig kamera i Zoom:

 1. Trykk på pilen opp ved siden av Start/stop video-knappen
 2. Trykk på Video Settings
 3. Under Camera er det en liste. Trykk på denne og velg et annet kamera

Hvis dette ikke hjelper, sjekk ulike løsninger nedenfor:
Ofte har PCer en personvernsbryter på kameraet som er skrudd på. Disse er ofte en fysisk bryter – dra tommelen over kameralinsen og kjenn etter om det er en bryter som stikker ut der. Hvis ja, skyv denne enten til høyre eller venstre til lager en klikkelyd.

Hvis du ikke har dette, og har en PC fra Lenovo*, sjekk om du har programmet Lenovo Vantage. Hvis ja, åpne dette programmet. Under Quick Settings, sjekk at Camera Privacy Control er off

Du kan eventuelt sjekke Windows-innstillingene for personvern:

 1. Gå til Innstillinger
 2. Gå til Personvern
 3. I listen som dukker opp til venstre, velg Kamera
 4. Sørg for at Gi skrivebordsapper tilgang til kamera er skrudd på (blå).
  Sjekk også at ingen andre apper bruker kameraet ditt. Hvis det står “Som er i bruk” under en av appene i listen over skrivebordsapper, betyr det at kameraet er opptatt i den appen. Sørg da for å lukke denne appen.

*Lenovo er PC-merket der denne problemstillingen oppstår hyppigst.

Dette er som oftest fordi Zoom ikke har tillatelse til å bruke kameraet ditt på din iPhone/iPad.
For å gi Zoom tillatelse til å bruke kameraet, gjør følgende:

 1. På din iPhone/iPad, gå til Innstillinger
 2. Gå til Personvern
 3. Gå til Kamera og/eller Mikrofon
 4. Gi Zoom tillatelse til å bruke kamera/mikrofon.

Det er mulig du må starte Zoom-appen på nytt for at tillatelsen skal tre i kraft.

Kontroller at Zoom bruker riktig mikrofon:

 1. Trykk på pilen opp til høyre for Mikrofon-knappen
 2. Trykk på Audio Settings
 3. Under Microphone er det en liste. Trykk på denne og velg en annen mikrofon.

Fungerer ikke løsningen ovenfor, kan du eventuelt sjekke Windows-innstillingene for personvern:

 1. Gå til Innstillinger
 2. Gå til Personvern
 3. I listen som dukker opp til venstre, velg Mikrofon
 4. Sørg for at Gi skrivebordsapper tilgang til mikrofon er skrudd på (blå).
  Sjekk også at ingen andre apper bruker mikrofonen din. Hvis det står “Som er i bruk” under en av appene i listen over skrivebordsapper, betyr det at mikrofonen er opptatt i den appen. Sørg da for å lukke denne appen.

Først må du passe på at du har trykket Join audio for å være koblet til med lyd. Deretter bør du kontrollere at lyden på selve enheten din er skrudd på og at volumet er høyt nok til at du kan høre noe. Sjekk også om hodetelefoner eller noe annet er koblet inn i enhetens hodetelefoninngang. Kontroller deretter at Zoom bruker riktig høyttaler:

 1. Trykk på pilen opp til høyre for Mikrofon-knappen
 2. Trykk på Audio Settings
 3. Under Speakers er det en liste. Trykk på denne og velg en annen høyttaler.

Det kan være fordi du har et ugjenkjennelig navn som ikke står på deltakerliste. Av hensyn til personvern er det ikke alltid at personer i møterommet vi ikke kan kjenne igjen slippes inn. Er dette tilfellet for deg?

Gå da ut av møtet, bytt navn på Zoom og kom igjen. For å enkelt kunne bytte navn, anbefales det at du har Zoom-appen installert på din enhet. Får du ikke til å bytte navn, ring vår supporttelefon (40 60 19 39) for å identifisere deg. Supportagenten gir beskjed videre til kursmoderator, som slipper deg inn.

Hvis du har navn og alt på stell, og kommer inn i møtet underveis, kan det være så enkelt som at det er pause i møtet og kursleder er borte fra PCen for øyeblikket. Er dette tilfellet, vent og du vil bli sluppet inn når pausen er over.

Mest sannsynlig har vi da tekniske problemer med Text on Tap, og bruker da en reserveløsning. Skulle dette oppstå, gir vi beskjed om dette på starten av kursdagen.

Det betyr rett og slett at skrivetolken ikke har startet Text on Tap hos seg ennå. Prøv igjen om litt. Skrivetolken er som regel ikke pålogget før 15 minutter før kursstart

Hvis feilen vedvarer, ring vår supporttelefon på 40 60 19 39

Svar kurs:
Hvis det er flere kurs som er aktuelle for deg, kjenn etter hvor «skoen trykker» mest og hvor behovet er størst. Er du fortsatt i tvil kan du ringe kurskoordinatoren vår, så vil vi veilede deg. Kontakt 

Svar rehabilitering:
Søk rehabilitering for det som er din største utfordring.

Svar kurs:
NAV finansierer opptil tre kurs. Ved spesielle behov kan du søke utover satt ramme.

3.2.2 Til § 6 Opplæringstiltak – § 10-7 tredje ledd

Svar rehabilitering:
Du kan søke om rehabilitering for forskjellige problemstillinger/diagnoser. Det er ingen øvre grense for antall rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Det er påmeldingskjema til hvert kurs i kurskalenderen eller du kan ta direkte kontakt med oss. Kontakt

Svar rehabilitering:
Du må være utredet hos øre-nese-hals lege. Du kan søke via fastlegen, ØNH-spesialist eller via en lege på sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
På NAV-kursene har vi deltakere fra hele landet.

Svar rehabilitering:
HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Hvilket sykehus du tilhører er ikke relevant. På NAV-kursene har vi søkere fra hele landet. 

Svar rehabilitering:
HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Kursgruppene består av 15–18 deltakere.

Svar rehabilitering:
Gruppene består av ca 15–20 deltakere.

Svar kurs:
De fleste som deltar på kurs, får enten sykmelding eller permisjon med lønn. Kurset er rettighetsbasert gjennom folketrygdlovens §10-7.

Svar rehabilitering:
Du får sykmelding for å delta på rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Du trenger ingen henvisning fra lege for å delta på kursene våre.

Svar rehabilitering:
Rehabiliteringstilbudet krever henvisning fra fastlege, ØNH-spesialist eller sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
Kursene finansieres av NAV og en egenandel på kr 525,- per samling.

I egenandelen inngår selve kurset samt overnatting med frokost, lunsj og middag for de med lang reisevei. Dersom ekstra døgn på Gjestehuset er nødvendig, må du legge ut for dette selv. Refusjon tas ev. videre med NAV i etterkant.

Du må selv ordne reise tur-retur hjemsted. Reiseregning sendes NAV i etterkant av kurset sammen med kvitteringer for reisen.

Svar rehabilitering:
Dersom du må overnatte på hotell må du selv ordne dette. Ta kontakt med Pasientreiser før du bestiller hotellet. Du må selv legge ut for overnattingen og mat for så å søke pasientreiser om refusjon.

Svar kurs:

Pårørende og nærpersoner kan delta på kurs.

De deltar på lik linje som kursdeltaker og må søke NAV på samme måte som kursdeltakerne. Når NAV søknadsskjema fylles ut, skal pårørende fylle ut i punkt 3 «Opplysninger om pårørende», på samme NAV søknadsskjema som kursdeltakeren.

Rundskriv til Folketrygdloven § 10-7 tredje ledd pkt.1

Svar rehabilitering:
Pårørende og nærpersoner kan delta på rehabilitering. Vi trenger å få beskjed om pårørende eller nærpersoner. Kontakt 

Svar kurs:
Det stilles ingen krav til grad av hørselstap. Kursene er for alle høreapparat- og CI-brukere og for de som har hørselsutfordringer som hemmer kommunikasjon og deltagelse. Kursene er også forebyggende og handler blant annet om å få faglig kunnskap om eget hørselstap og økt selvinnsikt på eget hørselstap for å ta gode valg for seg selv.

Svar rehabilitering:
Det stilles ingen krav til hvor godt eller dårlig du hører.

Svar kurs:
Mesteparten av korrespondanse vil gå via digipost. Dersom du ikke ha digipost vil digipost sende den videre til deg som vanlig post.

Svar rehabilitering:
Mesteparten av korrespondanse vil gå via digipost. Dersom du ikke ha digipost vil digipost sende den videre til deg som vanlig post.