Mann med høreapparat

Cochleaimplantat (CI)

Vi har rehabiliteringstilbud både til deg som skal få cochleaimplantat (CI) og til deg som har hatt CI en stund. Vi har også individuelle tilbud.

Tilbudet «mens vi venter» er for deg som vurderer eller venter på CI-operasjon, og tilbudet «for deg som har CI» er for deg som er operert og bruker CI i hverdagen.

«Mens vi venter»

I samarbeid med Rikshospitalet har HLF Rehabilitering tilbud for personer som vurderer eller venter på CI-operasjon. Her får du informasjon om hva som skjer på Rikshospitalet før, under og etter operasjonen, samt hva du selv kan gjøre for å få best mulig utbytte av ditt cochleaimplantat. Du møter fagfolk som veileder om utfordringer du vil møte underveis, og hvordan du kan trene på egen hånd for å lære å høre best mulig med CI. Kurset vil gi deg et godt utgangspunkt for å lære å tolke det nye lydbildet og oppnå bedre taleforståelse og kommunikasjon.

Aktuelle temaer:

 • Hva skjer på Rikshospitalet før, under og etter operasjonen?
 • Forventninger og utfordringer med CI – hvordan lære å høre med CI?
 • Hvordan hjernen bearbeider og tolker lyd
 • Praktiske tips og tekniske løsninger til CI
 • Hvorfor er avspenning, stressmestring og balansetrening viktig i rehabilitering før og etter CI-operasjon?

Tilbudet går over tre dager. HLF Rehabilitering dekker opphold på Gjestehuset (ekstern) på Diakonissehuset Lovisenberg for de som trenger det på grunn av lang reisevei.

«For deg som har CI»

Vil du lære mer om hva du kan gjøre for å fungere optimalt i hverdagen som CI-bruker? På gruppetilbudet «for deg som har CI» drøfter dere erfaringer fra hverdagen med CI, trener på vanskelige kommunikasjonssituasjoner og på å styrke tilliten til deg selv og din CI-hørsel. Målet er at du skal bli tryggere på deg selv som samtalepartner og din evne til å takle kommunikasjonssituasjoner du opplever som kompliserte og krevende.

Aktuelle temaer:

 • Tekniske hjelpemidler for CI
 • Strategier og lyttetrening som styrker din kommunikasjon
 • Sosialt liv som CI-bruker
 • Balansetrening og avspenningsøvelser for CI-brukere
 • Nedsatt hørsel, stress og mestring
 • Tiltak og virkemidler i arbeidslivet

Tilbudet består av to samlinger à tre dager. HLF Rehabilitering dekker opphold på Gjestehuset (ekstern) på Diakonissehuset Lovisenberg for de som trenger det på grunn av lang reisevei.

Individuelt tilbud

Hos HLF Rehabilitering kan kommende eller eksisterende CI-brukere få individuell oppfølging. Denne oppfølgingen skreddersys til hver enkelt ut fra deres individuelle behov, og kan omfatte bl.a. oppfølging av audiopedagog ved lydpåsetting, psykomotorisk fysioterapi, veiledning i bruk og stell av CI, veiledning om tiltak, virkemidler og rettigheter i arbeidslivet, kommunikasjonstrening med mer.

Dette er et løpende tilbud uten faste datoer. Datoer avtales individuelt. Lurer du på om dette er noe for deg, ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Egenandel

Rehabiliteringen finansieres av Helse Sør-Øst. Du betaler egenandel etter gjeldende satser (156 kr/dag). Egenandelen går på egenandelstak 2.

Søknadsprosedyre

Du må være utredet av øre-nese-hals-spesialist før henvisning. Leger på sykehus kan sende henvisning direkte til HLF Rehabilitering elektronisk/per post. Fastlege/avtalespesialist må sende henvisning til Regional koordinerende enhet (RKE) for godkjenning. RKE ønsker at henvisningen sendes på digipost. Legenotat og audiogram skal legges ved henvisning. OBS: Merk henvisningen med hvilket tilbud som ønskes (gruppe eller individuelt).


Prosedyre for henvisning

 • Henvis pasienten elektronisk på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket. Henvisningen skal sendes til Regional koordinerende enhet for vurdering.
 • Elektronisk adresse til Regional koordinerende enhet; https://register.nhn.no/ar/tjeneste/index/100082 (kan kun åpnes i Helsenett).
 • Henvisningen kan skannes inn og sendes på Digipost. Søk etter «Regional koordinerende enhet» (org.nr. 883.971.752) så får du riktig mottaker.
 • Dersom elektronisk henvisning eller Digipost ikke er tilgjengelig, kan henvisning på papir benyttes. Bruk gjerne egen mal eller dette skjemaet. Henvisningen sendes til: Regional koordinerende enhet, Bjørnemyrveien 11, 1453 BJØRNEMYR.
 • Følg gjerne disse retningslinjene for å få en god henvisning:  https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/henvisningsveileder


Dette skyldes som regel at din Mac kun har tillatelse til å laste ned apper fra App Store.
For å gi Zoom tillatelse til å installere seg på din Mac, gjør følgende:

 1. Trykk på eple-ikonet til venstre for Finder oppe i verktøylinja
 2. Trykk på Systemvalg (System Preferences)
 3. Gå til Sikkerhet og personvern (Security & Privacy)
 4. Trykk på lås-ikonet for å gjøre endringer
 5. Under «Tillat programmer lastet ned fra:», sørg for at «App Store og identifiserte utviklere» er valgt

Først bør du sikre at du har valgt riktig kamera i Zoom:

 1. Trykk på pilen opp ved siden av Start/stop video-knappen
 2. Trykk på Video Settings
 3. Under Camera er det en liste. Trykk på denne og velg et annet kamera

Hvis dette ikke hjelper, sjekk ulike løsninger nedenfor:
Ofte har PCer en personvernsbryter på kameraet som er skrudd på. Disse er ofte en fysisk bryter – dra tommelen over kameralinsen og kjenn etter om det er en bryter som stikker ut der. Hvis ja, skyv denne enten til høyre eller venstre til lager en klikkelyd.

Hvis du ikke har dette, og har en PC fra Lenovo*, sjekk om du har programmet Lenovo Vantage. Hvis ja, åpne dette programmet. Under Quick Settings, sjekk at Camera Privacy Control er off

Du kan eventuelt sjekke Windows-innstillingene for personvern:

 1. Gå til Innstillinger
 2. Gå til Personvern
 3. I listen som dukker opp til venstre, velg Kamera
 4. Sørg for at Gi skrivebordsapper tilgang til kamera er skrudd på (blå).
  Sjekk også at ingen andre apper bruker kameraet ditt. Hvis det står “Som er i bruk” under en av appene i listen over skrivebordsapper, betyr det at kameraet er opptatt i den appen. Sørg da for å lukke denne appen.

*Lenovo er PC-merket der denne problemstillingen oppstår hyppigst.

Dette er som oftest fordi Zoom ikke har tillatelse til å bruke kameraet ditt på din iPhone/iPad.
For å gi Zoom tillatelse til å bruke kameraet, gjør følgende:

 1. På din iPhone/iPad, gå til Innstillinger
 2. Gå til Personvern
 3. Gå til Kamera og/eller Mikrofon
 4. Gi Zoom tillatelse til å bruke kamera/mikrofon.

Det er mulig du må starte Zoom-appen på nytt for at tillatelsen skal tre i kraft.

Kontroller at Zoom bruker riktig mikrofon:

 1. Trykk på pilen opp til høyre for Mikrofon-knappen
 2. Trykk på Audio Settings
 3. Under Microphone er det en liste. Trykk på denne og velg en annen mikrofon.

Fungerer ikke løsningen ovenfor, kan du eventuelt sjekke Windows-innstillingene for personvern:

 1. Gå til Innstillinger
 2. Gå til Personvern
 3. I listen som dukker opp til venstre, velg Mikrofon
 4. Sørg for at Gi skrivebordsapper tilgang til mikrofon er skrudd på (blå).
  Sjekk også at ingen andre apper bruker mikrofonen din. Hvis det står “Som er i bruk” under en av appene i listen over skrivebordsapper, betyr det at mikrofonen er opptatt i den appen. Sørg da for å lukke denne appen.

Først må du passe på at du har trykket Join audio for å være koblet til med lyd. Deretter bør du kontrollere at lyden på selve enheten din er skrudd på og at volumet er høyt nok til at du kan høre noe. Sjekk også om hodetelefoner eller noe annet er koblet inn i enhetens hodetelefoninngang. Kontroller deretter at Zoom bruker riktig høyttaler:

 1. Trykk på pilen opp til høyre for Mikrofon-knappen
 2. Trykk på Audio Settings
 3. Under Speakers er det en liste. Trykk på denne og velg en annen høyttaler.

Det kan være fordi du har et ugjenkjennelig navn som ikke står på deltakerliste. Av hensyn til personvern er det ikke alltid at personer i møterommet vi ikke kan kjenne igjen slippes inn. Er dette tilfellet for deg?

Gå da ut av møtet, bytt navn på Zoom og kom igjen. For å enkelt kunne bytte navn, anbefales det at du har Zoom-appen installert på din enhet. Får du ikke til å bytte navn, ring vår supporttelefon (40 60 19 39) for å identifisere deg. Supportagenten gir beskjed videre til kursmoderator, som slipper deg inn.

Hvis du har navn og alt på stell, og kommer inn i møtet underveis, kan det være så enkelt som at det er pause i møtet og kursleder er borte fra PCen for øyeblikket. Er dette tilfellet, vent og du vil bli sluppet inn når pausen er over.

Mest sannsynlig har vi da tekniske problemer med Text on Tap, og bruker da en reserveløsning. Skulle dette oppstå, gir vi beskjed om dette på starten av kursdagen.

Det betyr rett og slett at skrivetolken ikke har startet Text on Tap hos seg ennå. Prøv igjen om litt. Skrivetolken er som regel ikke pålogget før 15 minutter før kursstart

Hvis feilen vedvarer, ring vår supporttelefon på 40 60 19 39

Svar kurs:
Hvis det er flere kurs som er aktuelle for deg, kjenn etter hvor «skoen trykker» mest og hvor behovet er størst. Er du fortsatt i tvil kan du ringe kurskoordinatoren vår, så vil vi veilede deg. Kontakt 

Svar rehabilitering:
Søk rehabilitering for det som er din største utfordring.

Svar kurs:
NAV finansierer opptil tre kurs. Ved spesielle behov kan du søke utover satt ramme.

3.2.2 Til § 6 Opplæringstiltak – § 10-7 tredje ledd

Svar rehabilitering:
Du kan søke om rehabilitering for forskjellige problemstillinger/diagnoser. Det er ingen øvre grense for antall rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Det er påmeldingskjema til hvert kurs i kurskalenderen eller du kan ta direkte kontakt med oss. Kontakt

Svar rehabilitering:
Du må være utredet hos øre-nese-hals lege. Du kan søke via fastlegen, ØNH-spesialist eller via en lege på sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
På NAV-kursene har vi deltakere fra hele landet.

Svar rehabilitering:
HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Hvilket sykehus du tilhører er ikke relevant. På NAV-kursene har vi søkere fra hele landet. 

Svar rehabilitering:
HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Kursgruppene består av 15–18 deltakere.

Svar rehabilitering:
Gruppene består av ca 15–20 deltakere.

Svar kurs:
De fleste som deltar på kurs, får enten sykmelding eller permisjon med lønn. Kurset er rettighetsbasert gjennom folketrygdlovens §10-7.

Svar rehabilitering:
Du får sykmelding for å delta på rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Du trenger ingen henvisning fra lege for å delta på kursene våre.

Svar rehabilitering:
Rehabiliteringstilbudet krever henvisning fra fastlege, ØNH-spesialist eller sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
Kursene finansieres av NAV og en egenandel på kr 525,- per samling.

I egenandelen inngår selve kurset samt overnatting med frokost, lunsj og middag for de med lang reisevei. Dersom ekstra døgn på Gjestehuset er nødvendig, må du legge ut for dette selv. Refusjon tas ev. videre med NAV i etterkant.

Du må selv ordne reise tur-retur hjemsted. Reiseregning sendes NAV i etterkant av kurset sammen med kvitteringer for reisen.

Svar rehabilitering:
Dersom du må overnatte på hotell må du selv ordne dette. Ta kontakt med Pasientreiser før du bestiller hotellet. Du må selv legge ut for overnattingen og mat for så å søke pasientreiser om refusjon.

Svar kurs:

Pårørende og nærpersoner kan delta på kurs.

De deltar på lik linje som kursdeltaker og må søke NAV på samme måte som kursdeltakerne. Når NAV søknadsskjema fylles ut, skal pårørende fylle ut i punkt 3 «Opplysninger om pårørende», på samme NAV søknadsskjema som kursdeltakeren.

Rundskriv til Folketrygdloven § 10-7 tredje ledd pkt.1

Svar rehabilitering:
Pårørende og nærpersoner kan delta på rehabilitering. Vi trenger å få beskjed om pårørende eller nærpersoner. Kontakt 

Svar kurs:
Det stilles ingen krav til grad av hørselstap. Kursene er for alle høreapparat- og CI-brukere og for de som har hørselsutfordringer som hemmer kommunikasjon og deltagelse. Kursene er også forebyggende og handler blant annet om å få faglig kunnskap om eget hørselstap og økt selvinnsikt på eget hørselstap for å ta gode valg for seg selv.

Svar rehabilitering:
Det stilles ingen krav til hvor godt eller dårlig du hører.

Svar kurs:
Mesteparten av korrespondanse vil gå via digipost. Dersom du ikke ha digipost vil digipost sende den videre til deg som vanlig post.

Svar rehabilitering:
Mesteparten av korrespondanse vil gå via digipost. Dersom du ikke ha digipost vil digipost sende den videre til deg som vanlig post.