Vi gir tilbud til personer med hørselsrelaterte utfordringer

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Dagrehabilitering

Se vår tilbudskalender og hvordan du kan søke deg til et av våre rehabiliteringstilbud.

Kurs

Se vår kurskalender og hvordan du kan melde deg på et av våre kurs. Vi tilbyr både fysiske og digitale kurs.

Våre tilbud

Få kunnskap om hva tinnitus er, hvorfor det oppstår, og hvordan du kan håndtere følgene av det.

Vi tilbyr kurs for personer med alle grader av hørselstap, som både står i og utenfor arbeidslivet.

Få innsikt i sykdommens faser, hvilke følger som kan oppstå, og hvordan du kan håndtere disse.

Vi tilbyr balansekurs for personer med hørselsrelaterte utfordringer og som samtidig har balanseutfordringer.

Vi tilbyr dagrehabilitering for personer med svimmelhet- og balanseutfordringer knyttet til vestibulære lidelser.

Vi tilbyr kurs- og rehabiliteringstilbud for både de som har CI, og de som venter på eller vurderer CI-operasjon.

Om hørsel

Vår misjon er en enklere hverdag for landets hørselshemmede

Vi er sommerstengt uke 28 til 30

Henvisninger til rehabilitering behandles fortløpende. Vi besvarer henvendelser på e-post og telefon fra uke 31.

Det er fremdeles mulig å melde seg på kurs selv om vi er sommerstengt. Bekreftelser om plass på kurs blir utsendt fra uke 31.

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.