Våre kurs

HLF Rehabilitering tilbyr kurs for voksne som har nedsatt hørsel eller hørselsutfordringer, tinnitus, meniere, CI og balanseutfordringer.

Gjennomføring

Dyktige fagfolk

Vårt tverrfaglige team består av mange ulike yrkesgrupper med kompetanse på hørsel, hvilket sikrer deg best mulig utbytte av våre kurs.

En audiopedagog følger opp mennesker med ulike hørselsutfordringer, og gir råd og veiledning for å bedre hverdagen. Audiopedagoger gir også råd og veiledning til andre instanser som jobber med personer med hørselsutfordringer.

En audiograf utreder hørselstap og tilpasser høreapparat.

Vår audiograf lærer deg om ulike former for nedsatt hørsel og kan forklare ditt spesifikke hørselstap i detalj slik at du lettere kan forstå ditt eget hørselstap.

Du vil også lære om ulike typer høreapparater og hvilke former for nedsatt hørsel de ulike typene passer til.

En øre-nese-halsspesialist er en lege med spesialisering innen fagfeltet øre-nese-hals (ØNH).

Vår øre-nese-halsspesialist kan svare på deg på medisinske spørsmål du har om din hørselsutfordring.

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen.

Vår erfaring er at mennesker med hørselsrelaterte utfordringer ofte sliter med stivhet og spenninger i muskulaturen. En av våre psykomotoriske fysioterapeuter vil lære deg avspenningsøvelser og andre øvelser mot dette.

Vår arbeidskonsulent forteller om hvordan arbeids- og velferdsetaten (NAV) fungerer for en i din situasjon, og hvilke rettigheter du har krav på når du f.eks. er sykmeldt på grunn av din hørselsutfordring.

En skrivetolk er en tolk som omsetter norsk talespråk og/eller norsk tegnspråk til norsk skriftspråk.

For mange med nedsatt hørsel er ikke høreapparat og andre tekniske hjelpemidler nok til å sørge for god taleoppfattelse og kommunikasjon. Derfor benytter vi oss av skrivetolking.

Tilrettelagt for hørselshemmede

Alle våre kurs blir skrivetolket slik at personer med hørselsutfordringer lettere kan få med seg det som sies.

Velg kurs

Balansekurs

CI - mens vi venter

Digitale kurs

For deg som har CI

Leve med nedsatt hørsel

Ménière-kurs

Tinnitusmestring

Yrkesaktiv med nedsatt hørsel

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.