Skrivetolking

En skrivetolk er en tolk som omsetter norsk talespråk til norsk skriftspråk.

HLF Rehabilitering benytter seg av skrivetolking på alle kurs- og rehabiliteringsforløp for å gjøre det enklere for deltakere med hørselsutfordringer å få med seg hva som blir sagt.

Skrivetolking kan brukes i alle livets sammenhenger fra vugge til grav, og er en god støtte i tillegg til høreapparat eller andre tekniske hjelpemidler, i tilfeller hvor den hørselhemmede brukeren ikke kan nyttiggjøre seg muntlig kommunikasjon, tegnspråk eller andre tolkingsmetoder.

Skrivetolking er ikke en ordrett nedskriving av norsk tale, men en fortløpende skriftlig tolking, hvor alt innhold blir omsatt og komprimert til godt leselig norsk tekst. Det er ulikt fra bruker til bruker hvorvidt skrivetolkingen blir brukt som støtte eller som hovedsakelig kommunikasjon, avhengig av brukers hørselsproblematikk.

 

Utdanning

Skrivetolking er per i dag en høyskoleutdanning innenfor Tegnspråk og tolking, hvor skrivetolking inngår som en del av pensum. Det er per dags dato ingen ren skrivetolkutdanning. Det er mulig å jobbe som skrivetolk også uten utdanning, men for å kunne bli statsautorisert som tolk, må man ta en autorisasjonsprøve som krever godkjent utdanning. For å få godkjenning som skrivetolk, kreves det en skrivehastighet på 250 tastaturtrykk i minuttet, men da den normal, daglig tale krever cirka 650 nedslag per minutt, bruker skrivetolkene ulike teknikker, som kortformer og autokorrekturer, som gjør at nedslagshastigheten blir vesentlig raskere.

 

Arbeidsmetode

Vanligvis jobber skrivetolker alltid i par for å kunne avlaste hverandre. De hjelper hverandre med forberedelser i forkant av et oppdrag: tar kontakt med oppdragsgiver for å sette seg inn i og bli kjent med temaer, og lager i felleskap lister og kortformer av den terminologi som måtte forekomme i oppdraget. Som regel tolker en skrivetolk sammenhengende i 15 minutter, før den andre tolken overtar. Tolken som ikke skriver, fungerer da som med-tolk og støtter den skrivende tolken med autokorrekturer, innhold som måtte gå tapt i tolkingen og nødvendige kortformer, for på den måten å sikre at kvaliteten på den tekst som blir produsert blir så god som mulig.

 

Taushetsplikt

Alle skrivetolker er underlagt taushetsplikt. Skrivetolker som jobber frilans må i tillegg signere en databehandleravtale hos NAV for å kunne tildeles oppdrag fra etaten. Dersom en skrivetolk får forberedende materiale i forkant av et oppdrag, skal dette slettes etter bruk. I tillegg er en skrivetolk alltid upartisk, og lager ikke innspill, korrigeringer eller kommentarer til det som tolkes.

Bli skrivetolkbruker

Det er mulig å bli skrivetolkbruker ved å søke via nav.no. Du kan sende søknad og vedlegg et audiogram som viser at tilgang til skrivetolk kan anbefales.

Vi er sommerstengt uke 28 til 30

Henvisninger til rehabilitering behandles fortløpende. Vi besvarer henvendelser på e-post og telefon fra uke 31.

Det er fremdeles mulig å melde seg på kurs selv om vi er sommerstengt. Bekreftelser om plass på kurs blir utsendt fra uke 31.

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.