Ofte stilte spørsmål

Søk rehabilitering for det som er din største utfordring.

Nei, du må ikke ha nedsatt hørsel for å delta på rehabilitering.

Du kan søke om rehabilitering for forskjellige problemstillinger/diagnoser. Det er ingen øvre grense for antall rehabiliteringsopphold.

Du må være utredet hos øre-nese-hals lege. Du kan søke via fastlegen, ØNH-spesialist eller via en lege på sykehus. 

HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Gruppene består av 15 – 20 deltakere.

Du får sykmelding for å delta på rehabiliteringsopphold.

Rehabiliteringstilbudet krever henvisning fra fastlege, ØNH-spesialist eller sykehus. 

Dersom du må overnatte på hotell må du selv ordne dette. Ta kontakt med Pasientreiser før du bestiller hotellet. Du må selv legge ut for overnattingen og mat for så å søke pasientreiser om refusjon.

Pårørende og nærpersoner kan delta på rehabilitering. Vi trenger å få beskjed om pårørende eller nærpersoner.

Det stilles ingen krav til hvor godt eller dårlig du hører.
Mesteparten av korrespondanse vil gå via Digipost. Dersom du ikke ha Digipost vil Digipost sende den videre til deg som vanlig post.

Hvis det er flere kurs som er aktuelle for deg, kjenn etter hvor «skoen trykker» mest og hvor behovet er størst. Er du fortsatt i tvil kan du ringe kurskoordinatoren vår, så vil vi veilede deg.

Nei, du må ikke ha nedsatt hørsel for å delta på rehabilitering.

NAV finansierer opptil tre kurs. Ved spesielle behov kan du søke utover satt ramme.

Det er påmeldingskjema til hvert kurs i kurskalenderen på hver kursside. Du kan også ta direkte kontakt med oss.

På NAV-kursene har vi deltakere fra hele landet.

HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Kursgruppene består av 15–18 deltakere.

De fleste som deltar på kurs, får enten sykmelding eller permisjon med lønn. Kurset er rettighetsbasert gjennom folketrygdlovens §10-7.

Du trenger ingen henvisning fra lege for å delta på kursene våre.

Kursene finansieres av NAV og en egenandel på kr 525,- per samling.

I egenandelen inngår selve kurset samt overnatting med frokost, lunsj og middag for de med lang reisevei. Dersom ekstra døgn på Gjestehuset er nødvendig, må du legge ut for dette selv. Refusjon tas ev. videre med NAV i etterkant.

Du må selv ordne reise tur-retur hjemsted. Reiseregning sendes NAV i etterkant av kurset sammen med kvitteringer for reisen.

Pårørende og nærpersoner kan delta på kurs.

De deltar på lik linje som kursdeltaker og må søke NAV på samme måte som kursdeltakerne. Når NAV søknadsskjema fylles ut, skal pårørende fylle ut i punkt 3 «Opplysninger om pårørende», på samme NAV søknadsskjema som kursdeltakeren.

Det stilles ingen krav til grad av hørselstap. Kursene er for alle høreapparat- og CI-brukere og for de som har hørselsutfordringer som hemmer kommunikasjon og deltagelse.

Kursene er også forebyggende og handler blant annet om å få faglig kunnskap om eget hørselstap og økt selvinnsikt på eget hørselstap for å ta gode valg for seg selv.

Mesteparten av korrespondanse vil gå via digipost. Dersom du ikke ha digipost vil digipost sende den videre til deg som vanlig post.

Vi er sommerstengt uke 28 til 30

Henvisninger til rehabilitering behandles fortløpende. Vi besvarer henvendelser på e-post og telefon fra uke 31.

Det er fremdeles mulig å melde seg på kurs selv om vi er sommerstengt. Bekreftelser om plass på kurs blir utsendt fra uke 31.

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.