Betalingsvilkår

Betaling av egenandeler med Vipps via hlfrehabilitering.no

Sist oppdatert:
06/12/2023

Bakgrunn

HLF Rehabilitering as driver kurs- og rehabiliteringsvirksomhet for personer med hørselsutfordringer.

Utgiftene på våre kurs dekkes av NAV, med en egenandel som deltaker må betale enten før oppstart av kurset eller på dagen kurset starter.

Utgiftene på våre kurs dekkes av Helse Sør-Øst, med en egenandel som deltaker må betale enten før oppstart av rehabiliteringen eller på dagen rehabilitering starter.

For å forenkle prosessen med å betale egenandel, gjør vi det mulig å betale med Vipps via vår nettside.

 

1. Parter

Partene er:

  1. HLF Rehabilitering as Org. nr.: 998 725 186) er Selgeren av egenandeler
  2.  Forbrukeren som foretar betalingen av egenandel, og betegnes i det følgende som Kjøper/Kjøperen.

 

2. Avtalen

Avtalen består av disse betalingsvilkårene, opplysninger gitt i betalingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøper har betalt egenandel til Selger.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selger i bestillingsløsningen på nettsiden, der Selger innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

3. Betaling

Den oppgitte kostnaden for egenandelen er den totale prisen Kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Selger før kjøpet ikke har informert om, skal Kjøper ikke måtte betale.

For å unngå dobbeltfakturering, kan Kjøper kun betale én egenandel av gangen.

Egenandelen Kjøper betaler gjelder for alle samlinger til kurset egenandelen gjelder for, og går ikke under frikortordningen. Egenandel gjelder også for pårørende.

Etter at betalingen er gjennomført, vil Kjøper motta kvittering for betaling på sin Vipps-konto.

Betaling av egenandel er bindende, og kan ikke endres eller refunderes etter at transaksjonen er gjennomført. Kjøper må påse at det foreligger vedtak fra NAV om at Kjøper er tildelt plass på kurs.Kjøper må påse at riktig egenandel betales før handelen godkjennes i Vipps.

Forøvrig må Kjøper forplikte seg til å betale egenandel samt delta på oppsatte samlinger til kurset Kjøper betaler egenandel for når Kjøper melder seg på våre kurs.

 

4. Levering

Ved betaling av egenandel får Kjøper tilgang til egen brukerside på hlfrehabilitering.no:

Når egenandelen er betalt med Vipps, vil Kjøper bli registrert som kunde i vår brukerdatabase. Dette gir Kjøper umiddelbar tilgang til å logge inn på vår innloggingsportal med Vipps, der Kjøper vil ha tilgang til Min side som inneholder koblinger til digitale kurs, digitalt materiale som presentasjoner o.l. knyttet til kursene, og eventuelle andre tilganger tilknyttet Kjøpers opphold hos oss.

 

5. Retur og reklamasjon

Egenandeler med resulterende tilgang til digitalt materiale er en virtuell vare, og kan derfor ikke sendes i retur eller reklameres på.

Kjøper kan derimot be om å få tilgang til digitalt materiale hvis egenandel er betalt med Vipps og Kjøper likevel ikke har tilganger som beskrevet i kapittel 4. Selger forplikter seg til å etterkomme forespørsel om tilgang hvis det foreligger betaling av egenandel men tilgang mangler hos Kjøper.

 

6. Behandling av personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selger. Med mindre Kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

7. Konflikthåndtering

Klager rettes til Selger innen 14 dager etter at en egenandelen er betalt. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller Forbrukerrådets hjemmeside.

 

8. Kontakt

For spørsmål knyttet til våre betalingsvilkår, vennligst kontakt daglig leder:

 

Diana Habecker

E-post: [email protected]

Telefon: 23 70 99 99

 

 

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.