Tinnitus e-læring

Din status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Grunnleggende informasjon om tinnitus

Denne e-læringen er utarbeidet av HLF Briskeby rehabilitering- og utadrettede tjenester og er en del av Tinnitus-telefonen.