Personopplysninger

Samtykkeerklæring

HLF Rehabilitering as ber deg lese gjennom og undertegne på at du har forstått og samtykker i følgende:

 • Opplysninger om min helsetilstand og situasjon kan drøftes internt i tverrfaglig team ved HLF Rehabilitering as.

 • Jeg forplikter meg til å møte opp til avtalt rehabilitering og melder fra ved fravær. Fraværsdager som ikke er forhåndsmeldt minst 24 timer før, blir fakturert.

 • Vi informerer om at vi har taushetsplikt etter Helsepersonelloven § 21.

 • Etter avsluttet opphold blir det sendt epikrise til henvisende instans og fastlege.

 • Jeg er informert om at all bruk av rusmidler under oppholdet er forbudt. Bruk av rusmidler, inkludert alkohol, vil medføre at oppholdet avbrytes umiddelbart og omkostninger i forbindelse med hjemreise/hotell må da dekkes av brukeren.

 • Dine opplysninger

  Pårørendes opplysninger

  Personvern

  Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.